Krytie

07.04.2015 17:13

1.4.2015. sme nakryli Dirty Vikar psom Coudy z udolí Upy.