Krytie

12.06.2015 12:03

8.6. sme nakryli Bjork Barnero psom Goro z Vetrovej lúky