Krytie

29.09.2015 19:44

22.9.2015. sme nakryli Dirty Vikar psom Coudy z udolí Upy.